Patch tabel 'reports'...

DB_QueryExec ERROR: Kolom bestaat al! (1060 - Duplicate column name 'cat')

Sportraad Zaventem - Ondersteuning Sportclubs

Praktisch | Overzicht Clubs | Verenigingenplatform

Ondersteuning Sportclubs

Wil je sporten in clubverband? Dan je een keuze maken uit meer dan 60 Zaventemse sportclubs!

 

De Zaventemse Verenigingengids

 

Ben je op zoek naar een sportclub?

Neem dan snel een kijkje in onze  digitale verenigingengids

 

Wil je als sportclub opgenomen worden in de verenigingengids?

Regstreer je dan even via deze weg

  Met specifieke vragen contacteer je best de sportclub rechtstreeks contacteren. Klik hiervoor op de naam van de club en je krijgt meer gegevens (contactgegevens, website, locatie, activiteiten, ...)

De brochure raadplegen

Sportdatabank Vlaanderen

Voor een volledig overzicht van alle sportclubs in Zaventem (of buiten Zaventem), kan je steeds terecht op de Sportdatabank van Sport Vlaanderen.

Dit is een initiatief van Sport Vlaanderen dat door de lokale sportdiensten wordt ondersteund om op 1 plaats alle Vlaamse sportinfrastructuur & actieve sportclubs te kunnen centraliseren.

Je kan ook de Sport Vlaanderen-app downloaden voor meer informatie over 25.000 sportclubs en 20.000 sportinfrastructuren van Vlaanderen. Meer informatie via de website van Sport Vlaanderen.

Sportdatabank Vlaanderen   Sport Vlaanderen app Android   Sport Vlaanderen app Apple 

 

De Sportdienst & Sportraad ondersteunen de sportverenigingen

 

Op welke manier?

Door haar organisatie in sectorraden & bestuursafgevaardigden is de sportraad een adviesorgaan/spreekbuis voor & door de sportclubs!

De ondersteuning wordt dan ook in samenspraak met dit netwerk gerealiseerd:

  • Netwerk & platform voor sportverenigingen om kennis & info uit te wisselen 
  • Spreekbuis om op gestructureerde manier adviezen te geven op  het vlak van sportbeleid
  • Voorzien van opleidingen & infosessies - neem zeker een kijkje in onze opleidingsmodule 
  • Ondersteuning (indirect & direct) van erkende sportclubs

Terug

 

Opleidingen & Infosessies

Via sectorraden worden opleidingen & infosessies aangevraagd en georganiseerd. We proberen ook presentaties te verzamelen. Neem dus zeker een kijkje in onze opleidingsmodule.

Bekijk de Opleidingen

Terug

 

Erkenning & Subsidiëring

Raadpleeg zeker de erkennings- & subsidiereglementen om te kijken of je in aanmerking komt voor erkenning en/of subsidiëring.

We maken een onderscheid tussen 3 niveau's van subsidies:

  • Een basissubsidie als laagdrempelige ondersteuning voor sportclubs met een actieve werking & engagement binnen de sportraad en/of sectorraad.
  • Een subsidie voor sportparticipatie gericht op sportclubs met een brede werking die actief inzetten op een of meerdere doelgroepen.
  • Een impulssubsidie voor sporttechnische vooruitgang gericht op sportclubs die inzetten op een kwaliteitsvolle jeugdwerking.
Uw vereniging komt in aanmerking voor… Erkenning Basissubsidies …+ Werkingssubsidies voor sportparticipatie …+ impulssubsidies voor kwaliteitsvolle jeugdwerking
  …als ze een sportclub is …als ze erkend is als Zaventemse sportvereniging …als ze erkend is als Zaventemse sportvereniging …als ze erkend is als Zaventemse sportvereniging
  ...als ze een feitelijke vereniging of vzw is ...als ze een actieve werking heeft in het afgelopen subsidiejaar (voorleggen jaarverslag & jaarrekening) ...als ze een actieve werking heeft in het toekomstige subsidiejaar (voorleggen jaarverslag & jaarrekening) ...als ze een actieve werking heeft in het toekomstige subsidiejaar (voorleggen jaarverslag & jaarrekening)
  …als ze een structureel & duurzaam sportaanbod heeft …als ze een actief engagement heeft binnen de sportraad/sectorraad (Aanwezigheid algemene vergaderingen en medewerking activiteiten) …als ze een actief engagement heeft binnen de sportraad (Aanwezigheid algemene vergaderingen en medewerking activiteiten) …als ze een actief engagement heeft binnen de sportraad (Aanwezigheid algemene vergaderingen en medewerking activiteiten)
  …als ze minstens 15 leden heeft   …als ze een vzw-statuut heeft …als ze een vzw-statuut heeft
  ...als minstens 50% van haar leden woonachtig zijn op grondgebied van de gemeente Zaventem   …als ze 50 of meer leden heeft aangesloten bij de sportfederatie …als ze 50 of meer leden heeft aangesloten bij de sportfederatie
  …als haar zetel binnen de gemeente Zaventem gelegen is   …als ze aangesloten is bij een erkende sportfederatie …als ze aangesloten is bij een erkende sportfederatie
  …als 50% van de activiteiten op grondgebied van of in sportinfrastructuur van de gemeente Zaventem plaatsvindt   …als er een voorrang is (qua tarief & wachtlijst) voor Zaventemse leden …als er een voorrang is (qua tarief & wachtlijst) voor Zaventemse leden
  …de Nederlandse taal gebruikt in de werking & communicatie.     …als ze een duurzame & gestructureerde jeugdwerking heeft
  …toetreedt tot de sportraad en/of sectorraad      
Reglement
Erkenningsreglement
Subsidiereglement
Subsidiereglement
Impulssubsidiereglement
Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Timing

Tussen 1 april & 30 april voor reeds erkende verenigingen.

Ten allen tijde voor sportclubs die hun eerste erkenning aanvragen

Tussen 1 april & 30 juni
Tussen 1 april & 30 juni
Tussen 1 april & 30 juni

Terug

 

Verenigingenplatform

Voor erkende sportclubs ontwikkelden we het Verenigingenplatform, waar sportclubs hun praktische gegeveens en contactgegevens kunnen beheren.. 

Inloggen Verenigingenplatform Bekijk de Opleidingen 

Hoe je een account kan aanmaken om van start te gaan, kan je in de beknopte handleiding hierinder lezen.

 Hoe ga ik van start?

Terug