Sportbeleid

Sportbeleidsplan | Als ik schepen van sport was...

Sportbeleidsplan

Het sportbeleidsplan is vervat binnen het globale meerjarenplan/beleids- & beheerscyclus (BBC) van de gemeente Zaventem.

De actieplannen & acties worden geformuleerd vanuit een integrale aanpak vanuit de vrijetijdsdensten.

Voor meer info over het sportbeleid kan je steeds terecht bij de sportdienst!

Het sportbeleidsplan is gebaseerd op volgende pijlers:

  • Ondersteuning van de werking van de sportclubs
  • Sportpromotie
  • Sport & Gezondheid
  • Sportinfrastructuur
  • Deskundig en doelgericht sportbeleid
  • Communicatie betreffende het sportleven naar de inwoners toe
  • Een participatief sportbeleid voor & door onze belangrijkse actoren & inwoners

 

Als ik schepen van sport was...

Jouw mening is steeds van belang voor ons! Jij kan ons dus steeds helpen met te laten weten wat je denkt. 
 
Zonder u een uitgebreide vragenlijst voor te schotelen, komen wij via dit digitaal formulier toch op een eenvoudige manier te weten wat uw voornaamste aandachtspunten zijn!
 
Alle feedback is uiteraard ook steeds welkom via sport@zaventem.be  !
 
Alvast bedankt voor uw input!