Historiek | Eigen Realisaties | Activiteiten Proviciaal

Historiek

In 1971 werd voor het eerst door het toenmalig gemeentebestuur onder voorzitterschap van de burgemeester, de heer R. Boon, een gemeentelijke sportraad in Zaventem opgericht.

De eerste voorzitter was J. Cleeren. Hij werd in 1974 opgevolgd door de heer H. Dermul en vanaf 1976 nam E. Vanderpelen het roer over. Vanaf 1977 werd hij aangesteld als voorzitter van de dorpsraad Zaventem. De secretaris was C. Janssens. Vanaf 1974 was F. Cludts de penningmeester. De bevoegde schepen was H. Deconinck.

De raad bestond toen uit 17 verenigingen:

 • KV. Zaventem
 • BC. Zaventem
 • OLB. Zaventem
 • Turnclub Jeugdige
  Baanbrekers
 • Judoclub
 • Dolfijnen
 • OSOLB Basket
 • Halterclub
 • VK. Mic-Mac
 • Wielerclub Antilopen
 • Volleybal Zavath
 • Biljart Welkom
 • Volleybal Sjaloom
 • Zaventemse Zwemclub
 • Voetbalclub Red Devils
 • SK Hoek
 • Minivoetbal Stanza
 • Divingclub

In 1977 werd als gevolg van de fusie van gemeenten een nieuwe sportraad opgericht. Op donderdag 13 december 1977 om 19u 30 vond de installatievergadering plaats van de nieuwe gemeentelijke sportraad in een vergaderzaal van wat toen het cultureel centrum heette (nu gebruikt als bibliotheek).

De nieuwe sportraad werd als gevolg van de fusie van gemeenten uitgebreid met Nossegem, Sint-Stevens-Woluwe en Sterrebeek. Daarmee kwam aan de bestaande sportraad van Zaventem welke in 1971 werd opgericht een einde.

 

Doel van de Sportraad

 • Adviezen verstrekken aan de gemeentelijke overheid over aangelegenheden die betrekking hebben op sport en sportbeleid.
 • Het contact en overleg tussen de plaatselijke uitsluitend Nederlandstalige sportverenigingen bevorderen.
 • De samenwerking tussen de plaatselijke overheid enerzijds en de sportverenigingen en sportbeoefe­naars anderzijds bevorderen.
 • Waar nodig stimuleren en coördineren van alle initiatieven op sportgebied.

 

Start van de nieuwe Sportraad

Door de toenmalige schepen van sport, de heer Francis Vermeiren, werd de heer Alfons Greven voorgesteld als voorzitter van de nieuwe sportraad. De raad was samengesteld uit 41 leden (vertegenwoordigers van de sportverenigingen).

Uit 23 kandidaat-bestuursleden moesten 7 leden gekozen worden.

Het bestuur was als volgt samengesteld:

 • Greven Albert, Voorzitter
 • Cludts Frans, ondervoorzitter
 • Vandenthoren Julien, penningmeester
 • Mevr. Bataillie-Putman
 • Van Goethem F.
 • Pieters J.
 • De Keyzer Rik
 • Van Roy Alfons, administratief medewerker
 • Vermeiren Francis, schepen van sport

In 1983 kwam er een belangrijke statuutwijziging. Vanaf dan werd de voorzitter niet meer door het college aangesteld, maar werd hij rechtstreeks door leden van de sportraad verkozen. Een tweede aanpassing was, dat stemgerechtigde leden geen politiek mandaat mochten uitoefenen (dwz. geen gemeenteraadslid of OCMW-lid zijn).

Verder werd de vertegenwoordiging van de gemeente beperkt tot één lid, aan te duiden door het college. Doorgaans is het de schepen van sport, zijn of haar bevoegdheid blijft beperkt tot waarnemend lid.

Terug

 

Bestuursverkiezingen

Volgende bestuursverkiezingen hadden plaats, met hun samenstelling:

17 januari 1984

met 9 kandidaten

 • Cludts Frans, voorzitter
 • Coullier Paul, ondervoorzitter
 • Vandenthoren Julien, secretaris/penningmeester
 • Desmet Francis
 • Pieters J.
 • Dons R.
 • Groosman Rudi
 • Cristelli Georges
 • Rottie Georges
 • Bernaerts Freddy, administratief medewerker
 • Ceuppens Ward, schepen van sport

11 april 1989

met 9 kandidaten

 • Cludts Frans, voorzitter
 • Coullier Paul, ondervoorzitter
 • Vandenthoren Julien, secretaris/penningmeester
 • Desmet Francis
 • Pieters J.
 • Groosman Rudi
 • Rottie Georges
 • Borremans Jan
 • De Cock J.
 • Bernaerts Freddy, administratief medewerker
 • Ceuppens Ward, schepen van sport

7 juni 1995

met 8 kandidaten

 • Cludts Frans, voorzitter
 • Groosman Rudi, ondervoorzitter
 • Vandenthoren Julien, secretaris/penningmeester
 • Desmet Francis
 • Dekeyser Jean-Pierre (t/m 2000)
 • Tomboy Etienne
 • Verhaeren G. (t/m 1997)
 • Borremans Jan
 • Loodens Wilfried, administratief medewerker
 • Blockmans William, schepen van sport

29 maart 2001

met 9 kandidaten

 • Cludts Frans, voorzitter
 • Borremans Jan, ondervoorzitter
 • Vandenthoren Julien, secretaris/penningmeester
 • Desmet Francis
 • Tomboy Etienne
 • Vanderstraeten Jean
 • Havelaerts Edgard
 • Ketelaer Henri
 • Van Calster Kurt
 • Loodens Wilfried, administratief medewerker (t/m 2002)
 • Janssens Sam, administratief medewerker (vanaf 2003)
 • Blockmans William, schepen van sport

27 maart 2007

met 10 kandidaten

 • Cludts Frans, voorzitter
 • Schuermans Thomas, secretaris
 • Van Calster Kurt, penningmeester
 • Tomboy Etienne
 • Vanderstraeten Karin
 • Havelaerts Edgard
 • Ketelaer Henri
 • Cludts Jan
 • Vandenthoren Julien
 • Borremans Jan
 • Janssens Sam, administratief medewerker
 • Ceuppens An, schepen van sport
 

Terug

 

Eigen realisaties van de Sportraad

Volkscross

De eerste belangrijke activiteit ging in 1978 van start. De VOLKSCROSS was een loopwedstrijd die toen plaatsvond in het gemeentelijk park.

Deze volkscross was de voorloper van onze huidige jogging “Dwars door Zaventem”. De eerste jogging had plaats op 15 augustus 1984 in samenwerking met het feestcomité, een samenwerking waar in 2005 een einde aan kwam. Van dan ligt de coördinatie in handen van Kurt Van Calster.

 

Jogging

In 1994 breidde deze JOGGING uit met een kinderjogging, later kwam er dan ook nog de karamellenloop bij. Vanaf 2007 werken we samen met De Watermolencup.

De Watermolencup is een regelmatigheidscriterium waaraan een aantal inrichters van joggings in Vlaams-Brabant hun medewerking verlenen. Voor het eerst werd in hun programma de halve marathon opgenomen en die wordt hier bij ons gelopen.

Meer over de jaarlijkse Jogging

 

Sportkampen

Als tweede belangrijke activiteit startten we in 1979 met de SPORTKAMPEN. Het lag in de bedoeling, jongens en meisjes tijdens de vakantiemaanden juli en augustus een week lang te laten kennis maken met gekende en minder gekende sportdisciplines. Gestart met een leeftijdsgroep van 9 tot 12 jaar werd in 1988 de leeftijdsgroep uitgebreid naar de 13- tot 16-jarigen. In 2007 werd er voor het eerst van start gegaan met kleuterkampen.

Deze sportkampen vinden nog steeds plaats de eerste week van juli en augustus.

 

Fusiebeker van Zaventem

Voor de voetballiefhebbers gingen we in augustus 1979 van start met de organisatie van de Fusiebeker van Zaventem voor eerste ploegen. Na een jaar stopte men ermee, wegens te weinig belangstelling.

 

Jeugdvoetbaltornooi

In 1980 t/m 2006 organiseerden we een JEUGDVOETBALTORNOOI, bedoeld voor preminiemen, miniemen, kadetten, scholieren en junioren, later uitgebreid met duiveltjes.

 

Sportseniorennamiddag

Maar ook voor de ouderen is er een activiteit. Voor hen is de zondag van Zaventem kermis de dag dat zij elkaar vinden in de sporthal van Zaventem. Deze SPORTSENIORENNAMIDDAG staat open voor alle inwoners van de gemeente, maar meestal zijn het de bonden van gepensioneerden die hier in groten getale aan deelnemen.

 

Wandel Mee Dag

Voor de wandelaars hebben we de WANDEL MEE DAG die sedert november 1990 om beurt door één van de wandelclubs georganiseerd wordt. In eerste instantie was dit een initiatief van BLOSO, dat later door de sportraad werd overgenomen. De laat­ste jaren organiseren de Parkvrienden in samenwerking met de sportraad in oktober hun grote plaatselijke wandeling waar jaarlijks tussen de 1500 en 1700 wandelaars op afkomen.

 

Petanquetornooi

Het PETANQUETORNOOI werd voor het eerst georganiseerd in 1991.

 

Sportveertiendaagse

Vanaf 1980 tot 1985 organiseerden we de Sportveertiendaagse

 

Vlaamse Zwemweek

Vanaf 1980 tot 1985 organiseerden we de Vlaamse Zwemweek.

 

Sportinfobrochure & Sportgids

In 1995 verscheen voor het eerst onze SPORTINFOBROCHURE die later werd opgevolgd door de SPORTGIDS.

Terug

 

Sporttrofeëen

In 1998 gingen we van start met het uitreiken van de SPORTTROFEEEN waaronder de Trofee voor Sportverdienste en de Trofee Laureaat van de sport. Vanaf 2006 is er ook nog de uitreiking van de Jeugdtrofee.

 

Laureaten

Laureaten van de Sport

1997 Johan VAN SNICK
1998 Pol DEKEIREL
1999 Walter MONBAERTS
2000 de familie LEDUC THOUMIRE
2001 Eddy De CONINCK
2003 Andy VANGINDERTAELEN
2004 Kurt VAN DAM
2005 Dave VERRIJT
2006 Geert CAMERLINCKX
2007 Ronny MARCELIS
2008 Daan VANHAMME
2009Shauni VANFROYENHOVEN
2010 Svetlana BOLSHAKOVA
2011 Kaan BILGIC
2012 Maarten DEMEYRE
2013 Kenzo BRUSSELEERS
2015 TC Woten (ploeg)
2016: 4 broers DEMEYERE
2017: TC Woten (ploeg)

Laureaten Sportverdienste

1997 Henri KETELAER
1998 Andre DRIESEN
1999 Jules HERNALSTEEN.
2000 Daniel DE PAUW
2001 Georges ROTTIE
2003 Jaak VERHEYEN
Jean BOSMANS
2004 Gustaaf STRAETMANS
2005 Julien VANDENTHOREN
Jean VANDERSTRAETEN
2006 Etienne TOMBOY
2007 Francis VERTOMMEN
2008 Francis WAUTERS
2009 Marcel JANSSENS/Pierre  DRADIN
2010 Ida VERBEEKEN/Isodoor ENGELS
2011 Albert DEVOS
2012 Jef VERHEUGEN/Roger DEMAN
2013 Julien VAN DAM
2015: Diane VAN VLERKEN
2016: Yoke Van DAMME/Wim STEVENS/Liesbeth KIEKEN/Marc DERESE
2017: André VAN LINDT/Josee VANCRAENENBROECK/Christiane MEYLEMANS/William BLANCKAERT

 

Jeugdtrofee

2006 JURGEN WILLEMS (indoorkarting)
2007 Sam VANDENBOER (judo)
2008 Jarno VAN GEEL (tennis)
2009 Olivia CHARELS 
2010:ShauniVANFROYENHOVEN
2011: Gebroeders DEMEYERE
2012: Anke GEEROMS
2015: SCZ (jeugd)
2017: TC Tenza (ploeg)

Sportbeurs

In Mei 2000 organiseerden we onze eerste Sportbeurs in de sporthal van Zaventem. Het was de bedoeling om alle sportclubs die we in Zaventem hebben voor te stellen aan de inwoners. 21 clubs reserveerden toen een standje in de sport­hal. Het was voor de sportraad ook de inzet naar het nieuwe millennium.

Terug

 

Deelname aan activiteiten georganiseerd op Provinciaal niveau

Door Bloso, Provinciale Sportdienst van Vlaams-Brabant, Sportregio.

Buiten eigen activiteiten nam de sportraad ook deel aan de verschillende acties die door BLOSO werden gepromoot.

 • Zo heeft de sportraad in 1985 deelgenomen aan de actie “Sportieve Gemeente”.
 • In 1986 namen we deel aan de actie “Sport is Tof”. Het was het jaar van de nog wel gekende Fit-o-meter.
 • In 1987 werd Zaventem uitgeroepen tot “Piloot Gemeente van de Sport”.
 • 1988/1989 waren de jaren van “Brabant Sportief”.
 • 1991 ging onder het thema “Brabant Fietst”.
 • In 1993 startte de eerste editie van “Dag van de Sportclub”, een actie die ook in 1994 op de agenda stond.
 • In 1996 werden we beloond met de onderscheiding “Zaventem Sportvriendelijke Gemeente”. Dit is een onderscheiding die nu jaarlijks wordt uitgereikt door de Provinciale Sportdienst van Vlaams-Brabant.
 • In 1998 en 2002 hadden we de wedstrijd “Olympische Familie“.

 

Sedert 1998 zijn we aangesloten bij de “Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen“

Onze regio bestaat uit 7 gemeentes: Hoeilaart, Overijse, Huldenberg, Tervuren, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem.

Deze sportregio heeft tot doel de sport te promoten en te ondersteunen, en de sport tussen de aangesloten gemeentes te coördineren en informatie uit te wisselen. Zo worden er Studieavonden ingericht, Kleuterhappenings, Sportinitiaties, Regionale sportdag voor het gemeentepersoneel om er maar een paar op te noemen.

Terug