Patch tabel 'reports'...

DB_QueryExec ERROR: Kolom bestaat al! (1060 - Duplicate column name 'cat')

Sportraad Zaventem - Schepen

Voorwoord van Schepen van Sport

Piet OckermanBeste sportieve Zaventemmenaar,

Als schepen van sport is het mijn taak om de Zaventemse bevolking warm te maken om te sporten.

Ik streef er dan ook naar om zoveel mogelijke inwoners op een kwaliteitsvolle manier aan het sporten te krijgen. Niet alleen omdat het gezond is om te sporten, maar ook omdat samen sporten een middel is om de sociale contacten tussen mensen te bevorderen. 

Sport beleven gebeurt voor een groot deel in clubverband maar meer en meer ook op een losse manier op straat of onder vrienden in de buurt. Daarom zullen wij zorgen dat deze mogelijkheden uitgebreid worden met looppistes en multifunctionele sportveldjes.

Ik ben er ook van overtuigd dat er voor ieder wat wils is qua sportaanbod in Zaventem. Niet minder dan 60 sportclubs in onze gemeente bieden een divers en uitgebreid palet van sportmogelijkheden aan. Deze sportclubs geven de inwoners de gelegenheid om op een gezonde en professioneel begeleide manier actief aan sport te doen.

Uiteraard speelt de gemeentelijke sportdienst een belangrijke rol in het sportgebeuren van onze gemeente. Enerzijds beheren zij de gemeentelijke sportinfrastructuur (sporthallen, zwembad, voetbalvelden,…), anderzijds stimuleren zij de sportbeleving via sportkampen, organiseren van sportactiviteiten, ondersteuning aan de sportclubs…enz.

Ook de goede samenwerking met de sportraad, die de verschillende clubs vertegenwoordigen, geeft ons de mogelijkheid om een degelijk en onderbouwd sportbeleid te kunnen ontplooien.

Graag wens ik in dit voorwoord ook de talrijke vrijwilligers, trainers en bestuursleden van de vele sportclubs van harte te bedanken voor hun tomeloze inzet om sport in Zaventem draaiende te houden. Zonder hen zou er van sport geen sprake zijn.

Piet Ockerman

Schepen van Sport Zaventem

Piet.Ockerman@zaventem.be