Sportbeleid

Sportbeleidsplan | Als ik schepen van sport was...

Sportbeleidsplan

Het huidig sportbeleid binnen Zaventem wordt gevoerd volgens verschillende doelstellingen die voldoen aan het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012.
Op basis hiervan werd het huidige sportbeleidsplan (2014-2019) opgesteld.

Jouw browser kan geen PDF's tonen. Klik hier om de PDF te downloaden of installeer Adobe Reader.

Klik hier wanneer je Firefox gebruikt en de ingebouwde PDF Viewer terug wil inschakelen.

Sportbeleidsplan downloaden (15 Mb)

 

Het sportbeleidsplan is gebaseerd op volgende pijlers:

  • Ondersteuning van de werking van de sportclubs
  • Sportpromotie
  • Sport & Gezondheid
  • Sportinfrastructuur
  • Deskundig en doelgericht sportbeleid
  • Communicatie betreffende het sportleven naar de inwoners toe

 

Als ik schepen van sport was...

Jouw mening is steeds van belang voor ons! Jij kan ons dus steeds helpen met te laten weten wat je denkt. 
 
Zonder u een uitgebreide vragenlijst voor te schotelen, komen wij via dit digitaal formulier toch op een eenvoudige manier te weten wat uw voornaamste aandachtspunten zijn!
 
Alle feedback is uiteraard ook steeds welkom via sport@zaventem.be !
 
Alvast bedankt voor uw input!