Patch tabel 'reports'...

DB_QueryExec ERROR: Kolom bestaat al! (1060 - Duplicate column name 'cat')

Sportraad Zaventem - Nieuws: 27 april - Ontmoetingsmoment sportraad: 27 april - Ontmoetingsmoment sportraad
Sportraad Zaventem
27 april - Ontmoetingsmoment sportraad

Archief: 

27 april - Ontmoetingsmoment sportraad

Noteer dit alvast

24 mrt 2023

De sportraad organiseert dit jaar opnieuw 2 ontmoetinsgmomenten/AV's voor de sportclubs op 27 april en 26 oktober.

De sportclubs ontvangen hiervoor steeds een uitnodiging.

Voor meer info kan je steeds terecht op de sportdienst.

https://www.sportraadzaventem.be/?p...